ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - MegaElectric

Shortcodes Ultimate

YOUR CART

No products in the cart.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

5

Η αλυσίδα καταστημάτων Megaelectric, που ασχολείται με την εισαγωγή και πώληση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ζητά να προσλάβει Συμβούλους Πωλήσεων για τα καταστήματα Παγκύπρια.

Γενικά Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Ενημέρωση πελατών, επίδειξη και πώληση των προϊόντων
 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση δικτύου επαφών με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων
 • Προτάσεις βελτιστοποίησης ενεργειών προώθησης
 • Εφαρμογή και τήρηση διαδικασιών και πολιτικών της Εταιρείας
 • Δημιουργία εικόνας επαγγελματισμού και ευγένειας σ’ όλες τις επαφές με πελάτες και συναδέλφους
 • Οποιαδήποτε άλλη εργασία σχετική με τη εξυπηρέτηση των πελατών και εργασιών του καταστήματος

 

Απαιτούμενα Προσόντα και Δεξιότητες

 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα εξυπηρέτησης πελατών ή τον τομέα πωλήσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και κατανόηση καταναλωτών
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Ακεραιότητα και υπευθυνότητα
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

 

Παροχές

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών ανάλογα με την εμπειρία, συνδυασμένο με την απόδοση
 • 13ος μισθός
 • Φιλοδώρημα άμεσα συνδεδεμένο με την απόδοση
 • Ταμείο Προνοίας
 • Πενθήμερη εργοδότηση

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email [email protected] δηλώνοντας στο θέμα ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ και ΠΟΛΗ.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.